REGLEMENT

Algemene verhuurvoorwaarden

De verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle verhuuractiviteiten van Dijkzicht Loosdrecht BV. Door te huren gaat huurder akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in deze voorwaarden. In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien, is Dijkzicht Loosdrecht BV de enige partij die bepaalt hoe en wanneer de verhuur plaatsvindt en / of geen doorgang kan vinden. Belangrijkste aspect van deze voorwaarden is duidelijkheid te verschaffen over rechten en plichten van huurders.

Reserveren / annuleren

– Annuleren van een reservering is alleen mogelijk in geval van regen op de dag van de huur. Let op: annuleren kan (in geval van regen en/of harde wind vanaf windkracht 4) alleen in overleg met Dijkzicht Loosdrecht BV. Dijkzicht Loosdrecht BV bepaalt uiteindelijk of de annulering gegrond is. Bij een annulering op de dag van verhuur na 12.00 uur brengt Dijkzicht Loosdrecht BV 100% in rekening.

– Bij annulering (tot twee dagen vóór aanvang van de huur) ontvangt u een tegoed ter waarde van de overeengekomen huursom. Uw tegoed is in het huidige seizoen geldig.

– Bij annulering van de huur vanaf 2 dagen vóór aanvang van de huur, brengt Dijkzicht Loosdrecht BV, met uitzondering van de dag waarop de huur plaatsvindt, 25 % van de huursom in rekening.

– Bij annulering (voor 12.00 uur) vanwege een andere reden brengt Dijkzicht Loosdrecht BV op de dag van de verhuur 50% van de huursom in rekening.

Eigen risico / borg

– Voor de huur van een boot dient de huurder de borg te voldoen (contant) zoals vermeld in de prijslijst. Uitzonderingen op deze regel zijn niet mogelijk.

– Bij schade of incompleet inleveren van de boot houdt Dijkzicht Loosdrecht BV de borg altijd in. Het is de taak van de huurder, indien een andere partij de veroorzaker is, om het eigen risico te verhalen op de veroorzaker.

Huurtijden

– Minimale boot-huur is twee uur (zonder reservering). De boot dient op het afgesproken tijdstip in de haven terug te zijn in de staat zoals de boot ook is meegenomen (schoongemaakt, netjes opgeruimd, etc.)

– Dijkzicht Loosdrecht BV sluit om 21.00 uur. Te laat terug zijn betekent dat huurder, afhankelijk van de tijdsduur, moet bijbetalen. Belangrijk: het bij te betalen bedrag is niet gebaseerd op het gangbare huurtarief en zal dientengevolge hoger uitvallen (dubbel tarief).

– In weekeindes en op feestdagen is het alleen mogelijk om een boot per hele huur-dag te reserveren. Doordeweeks is ook reserveren per dagdeel mogelijk.

Minimum leeftijd

– Personen onder 18 jaar mogen geen boot besturen.

 

 

Varen

– Huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor de boot en het welzijn van de opvarenden. Hieronder valt ook (eventuele) schade aan het eigendom van de huurder en (eventuele) schade aan het eigendom van Dijkzicht Loosdrecht BV en derden.

– Huurder is verantwoordelijk voor het naleven van goed stuurmanschap en moet erop toezien dat de veiligheid van opvarenden (handen binnenboord houden!) en andere watersporter nimmer in het geding is.

– Het aantal personen wat bij de boot aangegeven staat, mag niet overschreden worden. Belangrijk: kinderen tellen mee voor het maximaal aantal opvarenden.

– Dijkzicht Loosdrecht BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies-, diefstal- of beschadiging van persoonlijke eigendommen als gevolg van de boot-huur.

– Maximum snelheid in de haven os 5 km/u, op de Vuntus plas is 6 km/u. Op andere plassen geldt: 10 km/u (half gas) als maximum. Let op: de snelheid op de Vecht is 5 km/u (stapvoets varen).

– Vaarbewijs is bij sommige boten wel en bij sommige boten niet verplicht om een boot te huren.

– Gemotoriseerd varen in natuurgebieden is niet toegestaan.

– Varen in het Tienhovense kanaal is niet toegestaan. Ook gebruik van de Kraaiennestsluis is ten strengste verboden.

– De schipper / bestuurder mag voor- of tijdens het varen geen alcohol nuttigen. Wanneer Dijkzicht Loosdrecht BV overmatig alcoholgebruik constateert, houdt deze zonder voorbehoud de borgsom in.

– Indien een waarschuwingssignaal klinkt of zichtbaar is, dan bent u verplicht om de motor direct uit te zetten. Neem contact op met 035-2082840.

– De Mijndensesluis sluit om 16.30 uur. Zorg ervoor dat u voor dit tijdstip geschut bent.

– Het vieren van een vrijgezellenfeest voor- of tijdens- het varen is niet toegestaan.

– Geef alle boten voorrang, met name (wedstrijd)zeilers.

Overig

– De huurder moet zich geldig kunnen legitimeren op de dag van de verhuur.

– Lever de sleutels van een boot bij terugkomst altijd in bij het havenkantoor en zo ook eventuele andere spullen (zwemvesten, picknickmand etc.).

– Eventuele sleep- of leeghooskosten die ontstaan door schuld / nalatigheid van huurder worden in rekening gebracht.

De verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle verhuuractiviteiten van Dijkzicht Loosdrecht BV. Door te huren gaat huurder akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in deze voorwaarden. In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien, is Dijkzicht Loosdrecht BV de enige partij die bepaalt hoe en wanneer de verhuur plaatsvindt en / of geen doorgang kan vinden. Belangrijkste aspect van deze voorwaarden is duidelijkheid te verschaffen over rechten en plichten van huurders.

Reserveren / annuleren

– Annuleren van een reservering is alleen mogelijk in geval van regen op de dag van de huur. Let op: annuleren kan (in geval van regen en/of harde wind vanaf windkracht 4) alleen in overleg met Dijkzicht Loosdrecht BV. Dijkzicht Loosdrecht BV bepaalt uiteindelijk of de annulering gegrond is. Bij een annulering op de dag van verhuur na 12.00 uur brengt Dijkzicht Loosdrecht BV 100% in rekening.

– Bij annulering (tot twee dagen vóór aanvang van de huur) ontvangt u een tegoed ter waarde van de overeengekomen huursom. Uw tegoed is in het huidige seizoen geldig.

– Bij annulering van de huur vanaf 2 dagen vóór aanvang van de huur, brengt Dijkzicht Loosdrecht BV, met uitzondering van de dag waarop de huur plaatsvindt, 25 % van de huursom in rekening.

– Bij annulering (voor 12.00 uur) vanwege een andere reden brengt Dijkzicht Loosdrecht BV op de dag van de verhuur 50% van de huursom in rekening.

Eigen risico / borg

– Voor de huur van een boot dient de huurder de borg te voldoen (contant) zoals vermeld in de prijslijst. Uitzonderingen op deze regel zijn niet mogelijk.

– Bij schade of incompleet inleveren van de boot houdt Dijkzicht Loosdrecht BV de borg altijd in. Het is de taak van de huurder, indien een andere partij de veroorzaker is, om het eigen risico te verhalen op de veroorzaker.

Huurtijden

– Minimale boot-huur is twee uur (zonder reservering). De boot dient op het afgesproken tijdstip in de haven terug te zijn in de staat zoals de boot ook is meegenomen (schoongemaakt, netjes opgeruimd, etc.)

– Dijkzicht Loosdrecht BV sluit om 21.00 uur. Te laat terug zijn betekent dat huurder, afhankelijk van de tijdsduur, moet bijbetalen. Belangrijk: het bij te betalen bedrag is niet gebaseerd op het gangbare huurtarief en zal dientengevolge hoger uitvallen (dubbel tarief).

– In weekeindes en op feestdagen is het alleen mogelijk om een boot per hele huur-dag te reserveren. Doordeweeks is ook reserveren per dagdeel mogelijk.

Minimum leeftijd

– Personen onder 18 jaar mogen geen boot besturen.

Varen

– Huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor de boot en het welzijn van de opvarenden. Hieronder valt ook (eventuele) schade aan het eigendom van de huurder en (eventuele) schade aan het eigendom van Dijkzicht Loosdrecht BV en derden.

– Huurder is verantwoordelijk voor het naleven van goed stuurmanschap en moet erop toezien dat de veiligheid van opvarenden (handen binnenboord houden!) en andere watersporter nimmer in het geding is.

– Het aantal personen wat bij de boot aangegeven staat, mag niet overschreden worden. Belangrijk: kinderen tellen mee voor het maximaal aantal opvarenden.

– Dijkzicht Loosdrecht BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies-, diefstal- of beschadiging van persoonlijke eigendommen als gevolg van de boot-huur.

– Maximum snelheid in de haven os 5 km/u, op de Vuntus plas is 6 km/u. Op andere plassen geldt: 10 km/u (half gas) als maximum. Let op: de snelheid op de Vecht is 5 km/u (stapvoets varen).

– Vaarbewijs is bij sommige boten wel en bij sommige boten niet verplicht om een boot te huren.

– Gemotoriseerd varen in natuurgebieden is niet toegestaan.

– Varen in het Tienhovense kanaal is niet toegestaan. Ook gebruik van de Kraaiennestsluis is ten strengste verboden.

– De schipper / bestuurder mag voor- of tijdens het varen geen alcohol nuttigen. Wanneer Dijkzicht Loosdrecht BV overmatig alcoholgebruik constateert, houdt deze zonder voorbehoud de borgsom in.

– Indien een waarschuwingssignaal klinkt of zichtbaar is, dan bent u verplicht om de motor direct uit te zetten. Neem contact op met 06-00000000.

– De Mijndensesluis sluit om 16.30 uur. Zorg ervoor dat u voor dit tijdstip geschut bent.

– Het vieren van een vrijgezellenfeest voor- of tijdens- het varen is niet toegestaan.

– Geef alle boten voorrang, met name (wedstrijd)zeilers.

Overig

– De huurder moet zich geldig kunnen legitimeren op de dag van de verhuur.

– Lever de sleutels van een boot bij terugkomst altijd in bij het havenkantoor en zo ook eventuele andere spullen (zwemvesten, picknickmand etc.).

– Eventuele sleep- of leeghooskosten die ontstaan door schuld / nalatigheid van huurder worden in rekening gebracht.